ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. Загальні положення

1.1. Цей Договір укладений між ФОП Крижановський Л.А. (РНОКПП: 2557414118) надалі «Продавець» і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів Покупцем через офіційний інтернет-магазин Продавця «Dentleo.Kiev.ua».

1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом “усної угоди”, та має належну юридичну силу.

1.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або в інший спосіб) товару.

 1. Визначення термінів

2.1 Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

2.2  У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

– Товар – моделі, інструменти, позиції, комплектуючі та супровідні предмети;

– Інтерне-магазин – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

– Продавець – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

– Покупець – фізична або фізична особа підприємець, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

– Замовлення – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 1. Предмет договору

3.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину і натиснувши кнопку «

4.2. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобовʼязується надати наступну інформацію:

 • Прізвище, імʼя, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
 • Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця) або відділення Перевізника;
 • Адреса електронної пошти;
 • Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.5. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення інтернет-магазину.

4.6. При відсутності товару на складі, Продавець зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.7. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5 Порядок оплати замовлення

5.1  Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

 

5.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

5.3. Оплата здійснюється на рахунок  ПриватБанку (на реквізити вислані по СМС, Viber, Telegram,);

5.4. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті Dentleo.Kiev.ua, є чинними на момент здійснення замовлення.

5.5. При не надходження коштів в термін більше 3х робочих днів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.6. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».

6 Умови доставки замовлення

6.1 Доставка здійснюється за допомогою Служби доставки відповідно до обраного Покупцем варіанта доставки, згідно з умовами та за тарифами Служби доставки.

6.2 Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України (Видаткова накладна).

6.3. Продавець не несе відповідальності за термін доставки, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

 1. Права та обов’язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

 5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

 1. Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

– за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобовʼязань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації;

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

-за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

-за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

-за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Порядок повернення товару належної якості

9.1 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. Ви маєте право на повернення товару, який не використовувася, протягом 14 днів з моменту його доставки. Якщо Ви не повернули товар протягом цього терміну, а також, якщо товар був у використанні – повернення не зможе бути оформленим.

9.2 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3 При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

 1. Термін дії договору

10.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

 1. Інші умови

11.1 Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на цьому сайті.

11.3 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

11.4 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

11.6 Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

11.7. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

11.8. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.

 

0
  0
  Замовлення
  Ваш кошик порожнійПовернутися до магазину